Lidgeld

Het lidgeld voor turnseizoen '19-'20 bedraagt:

- €100 voor de kleuters en basiskeurgroep (€75 bij inschrijving vanaf 1 januari)

- €115 voor de recreatieve groepen (1,5u/week) (€90 bij inschrijving vanaf 1 jan)

€125 voor ExLO (2u/week) (€100 bij inschrijving vanaf 1 jan)

 

De betaling van het lidgeld omvat:

> Deelname aan de wekelijkse turnlessen vanaf 1 september tot en met eind juni (uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen)

> Deelname aan extra (sportieve) activiteiten georganiseerd door onze turnclub

> Inschrijvingsgeld deelname wedstrijden voor competitiegymnasten

Aansluiting bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen VZW:

> Verzekering voor persoonlijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen op weg naar en van een clubactiviteit. 

> Persoonlijke lidkaart die korting biedt op tal van gymactiviteiten en wedstrijden die door de GymnastiekFederatie Vlaanderen georganiseerd worden. De lidkaart wordt digitaal aangeboden en kan gedownload worden via de website "Mijn Gymfed".

> Abonnement op het 3-maandelijkse tijdschrift Gymtalk!

Opgelet!

> Het lidgeld moet vóór de aanvang van de 3de les betaald zijn. Zoniet kan er niet langer deelgenomen worden aan de lessen. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het lidgeld.

> Alle leden die vorig jaar ingeschreven waren en zich opnieuw inschrijven dienen dit te doen tegen uiterlijk 1 oktober! Nadien zien wij ons genoodzaakt om €2 extra administratiekosten aan te rekenen.

> Lidgeld wordt niet terugbetaald.