Missie

Missie

Turnclub Yzervast Heestert is een feitelijke vereniging met als doel de beoefening van motorische ontwikkelingsgymnastiek voor kleuters, artistieke gymnastiek heren (AGH) en dames (AGD) voor kinderen en jongvolwassenen aan te bieden aan zijn aangesloten leden, van beide sekse.

Het gymnastiekaanbod richt zich tot verschillende leeftijdscategorieën:

- Kleuters

- Kinderen 6-12 jr.

- + 12 jr.

- + 18 jr.

Het beoefenen van de artistieke gymnastiek heren/dames is uitgebouwd op recreatief, precompetitief en competitief niveau.

De mens en de belevenis van de turnsport staan centraal voor iedereen die lid wordt, waarbij elke vorm van discriminatie wordt geweerd, zoals afkomst, ras, religie, capaciteiten, motorische vaardigheden, sociale status, politieke overtuiging, … Wederzijds respect tussen alle personen die deel uitmaken van de vereniging wordt dus door elk lid betoond.

Ieder lid heeft recht op een kwalitatief sportieve omkadering. De club staat hiervoor in door te voorzien in goed opgeleide en begeleide train(st)ers, een veilige sportomgeving, accommodatie en sportmaterialen en een degelijke sportongevallenverzekering.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de meest efficiënte communicatiemiddelen, met inachtneming van de wet op de privacy van elk individu.

De organisatie van de club verbindt zich er toe een gezond financieel beleid te voeren om aan alle voorwaarden van een kwalitatieve turnbeoefening te kunnen tegemoetkomen. Alle financiële middelen staan uitsluitend ter beschikking van de vereniging en haar leden en worden aangewend om de dagelijkse werking te optimaliseren. Zij zullen nooit voor andere doeleinden worden aangewend.

Onze stichters anno 1925 hadden ongetwijfeld als belangrijkste missie voor ogen: “door de beoefening van het turnen een gezonder, sterker en beter mens worden met respect en liefde voor iedereen”. Dit zal wellicht onze belangrijkste missie blijven in de verre toekomst.