Terugbetaling lidgeld door mutualiteiten

Verschillende mutualiteiten bieden een terugbetaling van het lidgeld van een sportclub aan. 

De bon moet door ons afgestempeld worden. Vul uw bon in en geef hem aan de trainer. De ingediende bonnen worden 3* per jaar afgetekend: na de herfstvakantie, na de krokusvakantie en een laatste keer eind mei met als uiterste indiendatum 1 mei. Bonnen ontvangen na 1 mei worden niet meer behandeld.

Niet nodig voor de CMVoor de CM volstaat het om de prikkelbon in te vullen en je overschrijvingsbewijs van het lidgeld in kopie mee te geven. 

Informatie over de modaliteiten en de formulieren:

> Christelijke Mutualiteit

> Onafhankelijk Ziekenfonds

Bond Moyson

> Liberale Mutualiteit

> Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Partena Ziekenfonds & Partners

> ...