Van 1925 tot nu

De Avelgemse Raoul Surmont kwam in 1925 naar Heestert om als onderwijzer te werken in de Heestertse jongensschool. De jonge en actieve onderwijzer leefde met het idee om een turnclub uit de grond te stampen. Op 14 juni werd de nieuwe turnclub geboren, Turnclub Yzervast Heestert.

 

De eerste leden moesten geen lidgeld betalen, wel moesten ze jaarlijks een medisch attest afgeven en de turnlessen in witte kledij bijwonen. De turnclub startte met zo’n 35 tal leden. 

Maar men wilde er meer van maken dan een gewone turnclub. Er werd gezorgd voor een eigen trompettenkorps binnen de turnclub en er werd zowel aan toestelturnen (dubbele barre, het rek en de ringen) als aan tuigoefeningen (met blokken, de goedendag, houten geweren) gedaan. Van toen al dong Yzervast naar medailles in alle wedstrijden die werden ingericht door het gewest en door de Gouw. Ook werden er jaarlijks twee festiviteiten georganiseerd: het zomerfeest op 15 augustus en het winterfeest omtrent de carnavalperiode.

 

Onze turnclub heeft verschillende plaatsen gekend waar de sportievelingen hun activiteiten konden beoefenen. Zo begonnen ze in de jongensschool van Heestert, verhuisden ze dan naar ‘den Tap’ en tenslotte kwamen ze op de hooizolder van de ondervoorzitter terecht. Niet veel later konden ze terug naar ‘den Tap’. Uiteindelijk kregen ze een leeg lokaal van de gemeentelijke jongensschool en later kregen ze de gymzaal, waar tot 2008 de trainingen doorgingen. Tijdens de oorlogsjaren was de turnclub verplicht inactief, maar een kleine kern durfde het aan om toch verder te turnen in de fabriek ‘La Flandre’ in Zwevegem. Ze demonstreerden op feesten – onder andere in 1944, toen ze optraden voor de Canadese soldaten – wat natuurlijk een gewaagde onderneming was.

Na de oorlog werd alles in het werk gesteld om de turnclub opnieuw leven in te blazen. Dit ging uiteraard niet vanzelf, maar ze zijn er toch in geslaagd Yzervast opnieuw het daglicht te tonen. Het muziekkorps kwam spijtig genoeg niet meer tot leven.

 

Door het stijgend ledenaantal groeide Yzervast definitief uit z’n kinderschoentjes. Het aantal turndemonstraties groeide zienderogen. Ook kende de turnclub verschillende jaarlijkse turndagen, o.a. West-Vlaams Gouwfeest, Bondsfeest, West-Vlaams Gouwkampioenschap…

In 1957 richtte de turnclub voor het eerst een Persoonlijk West-Vlaams turnkampioenschap in. In de loop van het jaar werd ook een bloeiende afdeling Veteranen tot leven geroepen.

17 juni 1960 was een belangrijke dag voor de vrouwelijke inwoners van Heestert en omstreken, want precies 35 jaar nadat de mannelijke turners hun inschrijvingen openden, konden ook zij lid worden van Turnclub Yzervast. Daarenboven kwam dat de vereniging na 35 jaar bestaan de Koninklijke titel verwierf.

In 1975 was het nog maar eens feesten geblazen: op 25 mei en 1 juni werd het gouden jubileum van Yzervast gevierd. Het West-Vlaams Gouwfeest werd dan ook opnieuw opgericht in Heestert. De turnclub telde toen 142 leden.

In 1982 verbroederde Yzervast met de turnvereniging ‘La Vigilante’ uit het Franse stadje Le Coteau. De twee verenigingen komen nog steeds samen. Dit driejaarlijks evenement vond afwisselend plaats in Zwevegem en in Le Coteau.

In 1985 –het jaar van het 60-jarig bestaan- werd het viermaandelijks tijdschrift ‘Het Flikse’ opgericht. Hiermee wilde men de communicatie naar de leden en hun ouders bevorderen. U vond er telefoonnummers van leiders en leidsters, een overzicht van de activiteiten, de trainingsuren, enz. De uitgave van het Flikse heeft twee jaar stilgelegen, kende toen weer een volle bloeiperiode, maar werd in 2010 vervangen door een up to date website.

 

In 1987 nam Ludo Libbrecht (de huidige voorzitter) het voorzitterschap over van Frans Seys. Dit bracht enkele ingrijpende veranderingen met zich mee:

- Om de werkingskosten beter te kunnen dragen en nieuwe investeringen mogelijk te maken, werden in 1987 de lidgelden verdubbeld. Hiermee wordt een Gouw- en bondsbijdrage betaald, verzekering van de leden, werkingskosten van de kring, huur van de zaal, een kleine vergoeding van leiders en leidsters en het herstel en de aankoop van materiaal.

- In 1988 deed het kleuterturnen zijn intrede. Vanaf dat moment konden kleuters vanaf hun vierde levensjaar het turnen aanleren.

- Er werd gestart met een brevettensysteem: de leden hebben tweemaal per jaar de kans om een brevet te halen.

- De leiding werd gesplitst in hoofd- en hulpleiding.

- Jaarlijks wordt een leidingsweekend georganiseerd om de teamspirit op peil te houden.

- Er werd beslist om jaarlijks een koekenverkoopdag te houden waarbij men alle Heestertse huizen een bezoekje brengt.

- Sindsdien is er van elke vergadering een verslag gemaakt.

- Om de motivatie hoog te houden, werden recreatieve wedstrijden ingericht met bevriende turnclubs, en dit zonder extra trainingen aan vooraf te laten gaan.

 

In 1990 telde de turnclub reeds een 240-tal leden, die werden geleid door 17 leiders en leidsters. Van 1990 tot 1995 was er, naast recreatief turnen en het fitnessturnen voor dames, ook omnisport voor volwassenen. Hiermee is men echter gestopt door een tekort aan geïnteresseerden.

Vandaag werkt turnvereniging Yzervast zowel op recreatief als op competitief niveau. Competitieturners trainen zo’n 6 tot 8 uren per week, anderen doen dit anderhalf uur. De kleuters dan weer één uur.

Yzervast organiseert nu:

- Het kleuterturnen (vanaf  4 jaar)

- Het recreatief turnen (wat 90% van de leden doen)

- Het damesturnen (vooral fitness)

- De keurgroepen

 

Zoals eerder vermeld, werkt Yzervast met een hoofd- en hulpleiding. De hoofdleid(st)er draagt de verantwoordelijkheid en moet steeds aanwezig zijn. Wanneer hij/zij de groep opsplitst kan hij/zij een beroep doen op een hulpleid(st)er. Hulpleid(st)ers zijn jonge turners die geen opleiding genoten hebben. Door deze manier van werken kunnen zij geleidelijk leren leiding geven. Zo kunnen zij later eventueel in de hoofdleiding terecht komen.

 

De laatste jaren schommelt het ledenaantal tussen de 250 en 300; zij komen uit Heestert, Otegem, Moen, Sint-Denijs, Zwevegem, Avelgem, Outrijve, Bossuit, Kluisbergen – Orroir, Escannafles, Tiegem, Deerlijk, Wortegem-Petegem, … Iedereen kan dus lid worden van Yzervast, onafhankelijk van waar ze zijn, wie ze zijn, wat ze zijn… De enige voorwaarde is dat ze zelfstandig moeten kunnen functioneren in de groep.

 

Door de snelle evolutie in de turnsport en de toenemende intensiteit van de trainingen op competitief vlak enerzijds en het groeiend succes van onze recreatieve groepen anderzijds zat de club in de beginjaren van 2000 aan een verzadiging. Nieuwe initiatieven waren bijna niet op te starten wegens de drukke bezetting van de zaal. Door een gebrek aan bergingsruimte kon er niet geïnvesteerd worden in beter en nieuw materiaal. Meer dan ooit was een goede sfeer en verstandhouding onder de leden, leiding en bestuur van groot belang en daarom moest er een eigen lokaal komen, waar de sportieve ziel van de club mensen blijft inspireren. Er kwam echter stilaan licht aan het einde van de tunnel, want de gemeente Zwevegem bevestigde de aankoop van een achterliggend stuk grond bij de sportzaal.

In onderling overleg met de bevoegde instanties moest het mogelijk zijn om turnclub Yzervast Heestert een zoveelste nieuw elan te geven en met de uitbreiding van de zaal de toekomst van de club mede veilig te stellen.

 

En uiteindelijk, in 2006 zagen wij het licht op het einde van de tunnel want er werd gestart met de bouw van een volledig ingerichte turnhal. De lange voorbereidingsfase had echter wel tot een behoorlijk drastische beslissing geleid. Omwille van het polyvalent gebruik van de turnzaal door bvb scholen, andere recreatieve turnafdelingen, dansgroepen etc zou de implanting van een zaal te Heestert niet opportuun zijn, zo bleek. Het was Turnclub yzervast zelf die het voorstel lanceerde en steunde om dan maar naar Zwevegem te trekken, in de buurt van Sportpunt. Een drastisch besluit mag dit wel genoemd worden, uiteindelijk verlaat je je roots na 80 jaar!! Maar ja, als je er beter van wordt en het komt de gemeenschap ten goede. Aanvankelijk waren er inderdaad reacties op het verlaten van Heestert, maar wij waren vastbesloten dat het een succesverhaal zou worden. En terecht, zo bleek uiteindelijk. De overstap naar Zwevegem in 2008 bleek een succes: veeel betere accommodatie, meer leden, minder tijdverlies en een boost voor iedereen.

 

Op hetzelfde ogenblik was er ook de fusie van de federatie Turnsport Vlaanderen met de Gymnastiekfederatie. Vanaf dan zouden onze competitiegymnasten aantreden tegen veel grotere en sterkere concurrentie. Wij zijn momenteel enkele seizoenen verder en er wordt fantastisch goed en efficiënt gewerkt. Onze recreagroepen doen het heel goed en op competitieniveau draaien wij zelfs mee aan de top. Het is een feit dat elke groeifase zijn nodige pijnen oplevert en dat het niet altijd perfect loopt is een gegeven. Maar wie streeft naar perfectie is perfect bezig, zo vinden wij.

 

Wij kijken hoopvol uit naar de toekomst en die kan alleen maar nog beter worden!