>> Verzekering

VERZEKERING?

> Alle leden die zich aansluiten bij turnclub Yzervast en het lidgeld hebben betaald worden door het clubsecretariaat via de Gymnastiekfedereratie verzekerd bij Ethias (polis nr. 45.262.250). De verzekering geldt enkel voor activiteiten die onder de normale clubwerking vallen.

> Voor de leden die deelnemen aan wedstrijden wordt er eveneens een bijkomende bijdrage betaald voor verhoogde waarborgen.

> De algemene voorwaarden van de polis zijn terug te vinden op de site van de Gymfed op www.gymfed.be. Helemaal onderaan de website bij 'Over GymFed', onder de rubriek 'Een ongeval? Wat nu?'

 

ONGEVAL?

> Wanneer op een training een ongeval is gebeurd dan wordt een aangifte van het schadegeval meegegeven aan het lid door de train(st)er. Indien je kind pas thuis vertelt dat het zich heeft pijn gedaan en je beslist om naar de dokter te gaan kan je eveneens een aangifteformulier downloaden via de gymfedsite (op www.gymfed.be, helemaal onderaan de website bij 'Over GymFed', onder de rubriek 'Een ongeval? Wat nu?').

> Je laat dit formulier invullen door de dokter. Vergeet niet nog zelf enkele gegevens aan te vullen, het document te ondertekenen en een briefje van de mutualiteit erop aan te brengen. Dit formulier moet daarna binnen de 5 dagen bezorgd worden aan ons clubsecretariaat van mail naar nelelibbrecht @ hotmail.com).

> De federatie kent, na controle van lidmaatschap, het schadegeval een dossiernummer toe en meldt dit rechtstreeks aan de betrokkene. Gelijkertijd ontvangt het slachtoffer een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing. De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer. De franchise bedraagt € 25,00 per dossier.

 

>> ONGEVALLENAANGIFTE