Visie

Visie

Om aan de missie tegemoet te komen worden volgende activiteiten voor de leden aangeboden:

1) Kleutergymnastiek: 1u per week

2) Recreatieve gymnastiek

- Recreatieve artistieke gymnastiek meisjes 6-12 jr.: 1,5u per week, in 3 leeftijdsgroepen

- Recreatieve artistieke gymnastiek heren 6-12 jr.: 1,5u per week, in 2 leeftijdsgroepen

- + 12 jr. recreaturnen artistiek: 1,5u per week

- Ex-competitie en LO’ers: 1,5u per week

3) Wedstrijdgymnastiek

Toestelturnen Meisjes:

- Pre-competitiegymnastiek: 3,5u per week

- Talenten: 5,5u per week

- I8: 8u per week

- I9: 9u per week

- C niveau: 10u per week

- B niveau: 10u per week

Toestelturnen Jongens:

Pre-competitiegymnastiek: 3,5 u per week

- I8: 6u per week

- I9: 7u per week

- B niveau: 5,5u per week

Iedereen is welkom in de club, zonder enige vorm van discriminatie. Er zal wel een inschrijvingsstop worden voorzien als blijkt dat het aantal inschrijvingen bij een bepaalde groep te groot wordt om nog een degelijke begeleiding te kunnen verzekeren.

Er is voorzien in een volledig ingerichte turnaccommodatie die aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet. Alle toestellen blijven staan, er zijn valkuilen voorzien veiligheidsgordels, ingebouwde trampoline, volledig Olympische vloer, etc.… Alle materialen zijn specifiek turngericht en jaarlijks op veiligheid gekeurd.

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende Gymnastiek Federatie, waardoor elk lid automatisch daarbij aangesloten is en een degelijke sportongevallenverzekering geniet.

De structuur van de vereniging is transparant en de communicatie, zowel intern als extern, gebeurt in een open sfeer en op verschillende manieren:

- via eigen website

- via uitdelen van infobriefjes

- via e-mail

- telefonisch

- mondeling

- affichering van mededelingen

- vergaderingen

De financiën van de club worden hoofdzakelijk gevormd door de lidgelden, inkomsten van o.a. turnfeest, een (pannen)koekenverkoop en subsidies van gemeente en federatie. De middelen van de club worden aangewend voor de optimalisatie van de dagelijkse werking zoals onkostenvergoedingen van train(st)ers, huur van turnzaal, aankoop turnmateriaal, organisatie van evenementen, trainerscursussen en allerhande bijscholingen, inschrijvingen wedstrijden, opleidingen, aansluiting bij Gymnastiek Federatie per lid, verzekeringen, jurycursussen, e.a.

De club streeft kwaliteit na en laat zich op regelmatige basis doorlichten door de Q4Gym-audit door de federatie (integrale kwaliteitszorg in de turnsport).