Werking competitieturnen

Deelname aan competitieturnen kan enkel na selectie. We selecteren bij het 3de kleuter en zeer uitzonderlijk bij het 1ste en 2de leerjaar. 

Testdagen

Tijdens onze testdagen komen onze competitietrainers naar de turnles van de kleuters. Om objectief te oordelen of een kind in aanmerking komt voor competitieturnen nemen ze verschillende testjes af van de kleuters uit de 3de kleutersklas. Er wordt getest op vormspanning, kracht, coördinatie, lenigheid, ... De resultaten van de testen worden besproken door onze competitietrainers. Op basis van de resultaten kan eventueel een uitnodiging volgen om te starten bij onze basiskeurgroep. 

Start basiskeurgroep

Indien een kind geselecteerd wordt voor de basiskeurgroep, worden de ouders gecontacteerd en krijgen ze meer informatie. De basiskeurgroep traint 3,5u per week. Gedurende de loop van het jaar worden de kinderen geëvalueerd en moet er voldoende vooruitgang zijn. Na een jaar basiskeurgroep stromen de kinderen door naar de keurgroep.

Keurgroep meisjes

> 1ste lj: Talentjes (5,5u per week, interne clubwedstrijd einde turnseizoen)

> 2de lj: I8 (8u per week, eerste deelname wedstrijden met andere clubs)

> 3de lj: I9 (9u per week, deelname competitiewedstrijden)

> 4de lj: B 10 (10u per week, deelname competitiewedstrijden B-niveau)

> 5de lj: B 11 of C 11 (10u per week, deelname competitiewedstrijden B- of C-niveau)

> 6de lj: B 12 of C 1(10u per week, deelname competitiewedstrijden B- of C-niveau)

> 1ste-2de mb: C 13-14 (10u per week, deelname competitiewedstrijden C-niveau)

> 3de-4de mbC 14-15 (10u per week, deelname competitiewedstrijden C-niveau)

> 5de-6de mbC 16-17 (10u per week, deelname competitiewedstrijden C-niveau)

Evaluatie

Competitieturnen vraagt een grote inspanning van de gymnasten. De gymnasten moeten over voldoende talent en doorzettingsvermogen beschikken en moeten voldoende vooruitgang maken tijdens het jaar om lid te kunnen blijven van de keurgroep. Daarom zijn er jaarlijkse (en soms tussentijdse) evaluaties en verwachten we ook stipte aanwezigheid en een gemotiveerde inzet van de gymnasten op alle trainingen.